Heidi Hannikainen

Sakkunnig inom webbkommunikation

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Avdelning
Lärande, utbildning och kunnande
Enhet
Stöd för utveckling
Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors