Iina Bergström

Hankintapäällikkö

E-post format är iina.bergstrom@oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsinki
Avdelning
Förvaltningstjänster
Enhet
Ekonomi- och upphandlingstjänster
Ämnesord

Hankintatoimi

Adress
PL 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki