Jaakko Lindfors

Undervisningsråd

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande, utbildning och kunnande
Enhet
Gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete
Ämnesord

Livsåskådningskunskap, filosofi, global fostran, jämlikhets- och jämställdhetsarbete

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors