Jan Hellgren

Ledande utvärderingsexpert

E-post format är fornamn.tillnamn(at)karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

utvärdering av inlärningsresultat

Ytterligare information

svenskspråkig allmänbildande utbildning, utvärdering av läranderesultat, modersmål och litteratur (svenska), tvåspråkighet och flerspråkighet i svenskspråkiga skolor

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors