Jarno Hakanen

utvecklingschef

E-post format är jarno.hakanen@jotpa.fi
Organisation
Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

kontinuerligt lärande, nätverkssamarbete, strategisk planering

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors