Juho Helminen

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande, utbildning och kunnande
Enhet
Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik
Ämnesord

Digitalisering, läromedel

Ytterligare information

Digitala läromedel, IKT-pedagogik, digitala lärmiljöer

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors