Jutta Kivimäki

Programsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott
Ämnesord

internationellt ungdomsarbete, Europeiska solidaritetskåren, Erasmus+ för ungdomssektorn

Ytterligare information

Europeisk volontärtjänst (EVS), ESC

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors