Kati Costiander

Undervisningsråd

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik
Ämnesord

Barnets plan för småbarnspedagogik, säkerhet, språk- och talinlärning, grunderna för planen för småbarnspedagogik, småbarnspedagogikens utveckling, verksamhetskultur och lärmiljö, kulturell mångfald

Ytterligare information

Grunderna för planen för småbarnspedagogik; finska, engelska, barnets plan för småbarnspedagogik

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors