Laura Niinikoski

Projektkoordinator

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsinki
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott
Ämnesord

Erasmus+ för ungdomssektorn

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors