Laura Niinikoski

Programsakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsinki
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

Erasmus+ för högre utbildning, högskolesamarbete, högskoleutbildningens internationalisering

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors