Leena Aikio-Einiö

Assistent

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationella rådgivningstjänster
Enhet
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
Ämnesord

folkhögskolor, studiecentraler, studiesedlar, medborgarinstitut, sommaruniversitet, fritt bildningsarbete

Ytterligare information

utvecklingsprojekt och bidrag

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors