Marja Ahti

Ekonomiinspektör

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Verksamhetsstöd
Enhet
Ekonomi och planering
Ytterligare information

Rådgivning för återbetalning av statsbidrag och revision

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors