Milma Arola

projektchef

E-post format är fornamn.tillnamn(at)jotpa.fi
Organisation
Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

underrepresenterade grupper

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors