Minna Harmanen

Undervisningsråd

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande, utbildning och kunnande
Enhet
Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik
Ämnesord

modersmål och litteratur, mediepedagogik, dramapedagogik, grundläggande konstundervisning

Ytterligare information

Undervisning i modersmålet och litteratur (lärokursen i finska språket och litteraturen) i den grundläggande undervisningen och gymnasiet, skolbiblioteksverksamhet, grundläggande konstundervisning (ordkonst och teaterkonst), gymnasiediplom i teater, slutprov i muntlig kommunikation på andra stadiet (Puhvi-provet), Europaskolornas L1 finska språket och litteraturen

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors