Mirka Haapakoski

specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)jotpa.fi
Organisation
Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

finansiering av utbildnings- och kompetenstjänster, upphandlingar

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors