Paula Borkowski

Planerare

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer & data och kunskap
Enhet
Nationella dataresurser
Ämnesord

Studieinfo, ePUK

Ytterligare information

Studieinfo

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors