Riikka Aminoff

Programsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning
Ämnesord

läromedel, eTwinning

Ytterligare information

digitala läromedel

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors