Riikka Huikko

Förvaltningssakkunnig

E-post format är fornamn.efternamn(at)karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

förvaltning, ICT-stödperson

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors