Riku Hanhinen

Planerare

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer & data och kunskap
Enhet
Tjänster för antagning av studerande
Ämnesord

Utveckling av Min Studieinfo, högskoleansökan, Studieinfo

Ytterligare information

Högskoleansökan, utveckling av Min Studieinfo

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors