Rita Granat

Programsakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Tjänster för internationalisering
Ämnesord

EDUFI-praktik, undervisning i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet, internationell praktik

Ytterligare information

Stipendier inom finska språket och Finlands kultur, frändefolksstipendier, korta undervisningsbesök vid undervisningsenheter i finska språket och Finlands kultur, EDUFI-praktik vid undervisningsenheter i finska språket och Finlands kultur, Suomea Suomessa-praktik, översättarkurs.

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors