Ritva Ukkonen

Ledande sakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Tjänster för internationalisering
Ämnesord

Tjänstemannautbyte

Ytterligare information

Tjänstemannautbytesprogram för anställda inom statsförvaltningen, Nordiskt tjänstemannautbyte och tjänstemannautbyte utanför Norden

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors