Sara Abdullah

Utbildningskoordinator

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Avdelning
Kundrelationer & data och kunskap
Enhet
Utbildning och förlagsverksamhet
Ämnesord

avgiftsbelagd fortbildning

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsinki