Sivi Harkoma

Utvärderingssakkunnig

E-post format är sivi.harkoma@karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

Småbarnspedagogik

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors