Sofia Lähdeniemi

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

global mobilitet, Asien-programmet, OLS, högskoleutbildningens internationalisering, högskolesamarbete, Erasmus+ för högre utbildning

Ytterligare information

Tillgänglighet och språkverktyget OLS. Asien-programmet. Team Finland Knowledge -program.

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors