Susanna Björkell

Undervisningsråd

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Övergripande ledning
Enhet
Svenskspråkig verksamhet
Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors