Suvi Alatalo

Sakkunnig inom kommunikation

E-post format är suvi.alatalo@karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

Intern kommunikation, webbkommunikation, sociala medier, kommunikationsplanering

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors