Akademiskt erkännande av examina innebär
• beviljande av studierätt med en utländsk utbildning som grund och
• tillgodoräknande av utländska studier i en examen.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

I Finland ansvarar läroanstalterna och högskolorna för akademiskt erkännande av examina. De beslutar om urval av sökande som fått grundutbildning utomlands och om tillgodoräknande av studier och av annan kompetens avlagda utomlands i en finländsk examen. Utbildningsstyrelsen ger vid behov läroanstalterna och högskolorna information som stöd för akademiskt erkännande.