Vi ordnar kortvariga avgiftsbelagda beställda utbildningar som i fråga om innehåll och struktur planeras enligt kundens önskemål. Utbildningarna varar från några timmar till flera dagar och ordnas i regel i kundens lokaler eller som distansutbildning. Vi genomför beställda utbildningar också som utbildningar som ordnas under lärararbetsdagar (s.k. veso-utbildning).

Kontakta oss: koulutuspalvelut(at)oph.fi