Hoppa till huvudinnehåll

Erkännande av examina

Erkännande av examina avser ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbetsplats eller en studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas av myndigheter, läroanstalter, högskolor och arbetsgivare.
alt-text (optional, uses title if not set)

Erkännande av utländska examina i Finland

Information om erkännande av examina avlagda utomlands

alt-text (optional, uses title if not set)

Erkännande av finländska examina utomlands

Information om erkännande av finländska examina utomlands

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för handledning

Information och material om erkännande av examina som stöd för handledning

alt-text (optional, uses title if not set)

Akademiskt erkännande av examina

Information om internationella avtal och informationsutbyte