Hoppa till huvudinnehåll

Erkännande av examina

Erkännande av examina avser ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbetsplats eller en studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas av myndigheter, läroanstalter, högskolor och arbetsgivare.
alt-text (optional, uses title if not set)

Erkännande av utländska examina i Finland

Information om erkännande av examina avlagda utomlands

alt-text (optional, uses title if not set)

Information till personer som fått beslut om erkännande

Information till dig som har fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen om erkännande eller jämställande av en examen som avlagts utomlands

alt-text (optional, uses title if not set)

Information om erkännande av examina för arbetsgivare

Behöver en arbetssökande eller arbetstagare som avlagt examen utomlands ett beslut om erkännande av examen? På den här sidan får du svar på den här typen av frågor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för handledning

Information och material om erkännande av examina som stöd för handledning

alt-text (optional, uses title if not set)

Erkännande av finländska examina utomlands

Information om erkännande av finländska examina utomlands

alt-text (optional, uses title if not set)

Akademiskt erkännande av examina

Information om internationella avtal och informationsutbyte

alt-text (optional, uses title if not set)

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Yrkeskvalifikationsdirektivets rådgivningscentrum: information om erkännande av yrkeskvalifikationer och de reglerade yrkena i Finland och andra EU- och EES- länder