Hoppa till huvudinnehåll

Erkännande av examina

Erkännande av examina avser ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbetsplats eller en studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas av myndigheter, läroanstalter, högskolor och arbetsgivare.
Erkännande av utländska examina i Finland

Erkännande av utländska examina i Finland

Behöver jag ett beslut? Hur ska jag ansöka om ett beslut?

Information till personer som fått beslut om erkännande

Information till personer som fått beslut om erkännande

Information till dig som har fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen om erkännande eller jämställande av en examen som avlagts utomlands

Information om erkännande av examina för arbetsgivare

Information om erkännande av examina för arbetsgivare

Behöver en arbetssökande eller arbetstagare som avlagt examen utomlands ett beslut om erkännande av examen? På den här sidan får du svar på den här typen av frågor.

Stöd för handledning

Stöd för handledning

Information och material om erkännande av examina som stöd för handledning

Akademiskt erkännande av examina

Akademiskt erkännande av examina

Information om internationella avtal och informationsutbyte

Information om utbildningssystemet i olika länder

Information om utbildningssystemet i olika länder

Publikationer av Utbildningsstyrelsen och internationella informationskällor

Erkännande av finländska examina utomlands

Erkännande av finländska examina utomlands

- Utlåtande om finländska examina - Kompetensintyg för skidinstruktör - Europeiska yrkeskortet - Intyg över arten av och varaktigheten i fråga om yrkesutövning

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Yrkeskvalifikationsdirektivets rådgivningscentrum: information om erkännande av yrkeskvalifikationer och de reglerade yrkena i Finland och andra EU- och EES- länder

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen recognition@oph.fi