Behöver en arbetssökande eller arbetstagare som avlagt examen utomlands ett beslut om erkännande av examen? Varför har mina anställda olika beslut av Utbildningsstyrelsen? Om beslutet ger behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, står det så i beslutet? På den här sidan får du svar på den här typen av frågor.
Kuvituskuvassa kädet, jotka kättelevät