Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsens beslut om behörighet för yrke


Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen. Beslutfattandet kan påverkas av huruvida examen är avlagd inom eller utanför ett EU- eller EES-land och om du är medborgare i ett EU- eller EES-land.