Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeskvalifikationsdirektivet


Syftet med Europeiska unionens yrkeskvalifikationsdirektiv är att göra det lättare att arbeta i ett annat EU- eller EES-land. Enligt direktivet måste medlemsstaterna erkänna yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan medlemsstat.
I Finland är det Utbildningsstyrelsen som fungerar som det nationella rådgivningscentrum som avses i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Gå till våra webbsidor eller kontakta oss, om

  • du har behörighet för ett yrke i ett EU- eller EES-land
  • du vill utöva ditt yrke i Finland eller någon annan medlemsstat
  • du behöver information om erkännandet av yrkeskvalifikationer.

Vi ger även behöriga myndigheter och andra länders rådgivningscentrum information.