Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeskvalifikationsdirektivet


Syftet med Europeiska unionens yrkeskvalifikationsdirektiv är att göra det lättare att arbeta i ett annat EU- eller EES-land. Enligt direktivet måste medlemsstaterna erkänna yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan medlemsstat.
I Finland är det Utbildningsstyrelsen som fungerar som det nationella rådgivningscentrum som avses i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Gå till våra webbsidor eller kontakta oss, om

  • du har behörighet för ett yrke i ett EU- eller EES-land
  • du vill utöva ditt yrke i Finland eller någon annan medlemsstat
  • du behöver information om erkännandet av yrkeskvalifikationer.

Vi ger även behöriga myndigheter och andra länders rådgivningscentrum information.

Information på våra webbsidor

På webbsidorna har vi samlat information om yrkeskvalifikationsdirektivet och de reglerade yrkena i Finland och andra länder. Dessutom har vi tagit fram anvisningar om hur man i Finland ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan medlemsstat och om hur man i en annan medlemsstat ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer förvärvade i Finland.

Våra webbsidor är på finska, svenska och engelska.

Erkännande av yrkeskvalifikationer i Finland och i ett annat EU- eller EES-land

Erkännande i Finland av yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett EU- eller EES…

Du kan ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer om du är medborgare i ett EU- eller EES-medlemsland eller i Schweiz och om du har fått behörighet för ett yrke i ett annat EU- eller EES-medlemsland eller i Schweiz.

Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i Finland i ett annat EU- ell…

Om du har behörighet för ett yrke i Finland och vill arbeta med samma yrke i ett annat EU- eller EES-land ka du behöva ett beslut om erkännandet av dina yrkeskvalifikationer. Beslutet fattas av myndigheterna i det mottagande landet.

Ta kontakt

Du kan mejla eller ringa oss. Vi ger service på finska, svenska och engelska.

Utbildningsstyrelsen/Erkännande av examina

recognition [at] oph.fi

telefon: +358 (0)29 533 1579 / +358 (0)29 533 1000 (växel)

Svarstid

Vi svarar dig inom fyra dagar. Om det tar längre tid att utreda ärendet informerar vi dig inom fyra dagar om hur vi utreder ärendet och hur lång tid utredningen kommer att ta.

Ge respons

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?

Ge respons!