Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Avsikten med EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer är att underlätta arbete i ett annat EU- eller EES-land.

Direktivet innehåller regler enligt vilka ett medlemsland måste erkänna en yrkeskvalifikation som en EU- eller EES-medborgare skaffat i ett annat medlemsland. I direktivet definieras bland annat hurdana dokument den myndighet som fattar beslut i frågan kan kräva som bilagor till ansökan om erkännandet av yrkeskvalifikationer.

Utbildningsstyrelsen fungerar som ett nationellt rådgivningscentrum för direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Rådgivningscentrumets uppgift är att ge information om examina och yrkeskvalifikationer samt om förfaranden för erkännande av examina i Finland och övriga medlemsstater inom EU/EES.

Erkännande av yrkeskvalifikationer i Finland och i ett annat EU- eller EES-land

Erkännande i Finland av yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett EU- eller EES…

Du kan ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer om du är medborgare i ett EU- eller EES-medlemsland eller i Schweiz och om du har fått behörighet för ett yrke i ett annat EU- eller EES-medlemsland eller i Schweiz.

Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i Finland i ett annat EU- ell…

Om du har behörighet för ett yrke i Finland och vill arbeta med samma yrke i ett annat EU- eller EES-land ka du behöva ett beslut om erkännandet av dina yrkeskvalifikationer. Beslutet fattas av myndigheterna i det mottagande landet.