Om du har behörighet för ett yrke i Finland och vill arbeta med samma yrke i ett annat EU- eller EES-land ka du behöva ett beslut om erkännandet av dina yrkeskvalifikationer. Beslutet fattas av myndigheterna i det mottagande landet.

Ett erkännande av yrkeskvalifikationer är nödvändigt ifall arbete inom det yrket kräver en viss utbildning eller arbetserfarenhet. Sådana yrken kallas för reglerade yrken.