Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och om du har fått i ett annat medlemsland eller i Schweiz behörighet för uppgifter i räddningsbranschen, kan du ansöka av Utbildningsstyrelsen om ett beslut om behörighet för tjänst eller uppgift som manskap, underbefäl eller befäl inom räddningsväsendet i Finland.

Behörighetsvillkoren för uppgifter fastställs i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011, 6 §).
Statsrådets förordning om räddningsväsendet i Finlex-tjänsten

Tilläggskrav

Om innehållet i din utbildning skiljer sig från den utbildning som krävs för uppgiften i Finland, kan du behöva genomföra en kompensationsåtgärd. Yrkeserfarenhet eller livslångt lärande kan ersätta skillnaden delvis eller helt.

Kompensationsåtgärden kan vara en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov. Under anpassningsperioden arbetar du i ditt yrke. Lämplighetsprovet är ett prov som ordnas av Räddningsinstitutet och där du visar din yrkeskompetens.

Läs mer: Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett EU- eller EES-land