Erkännande av yrkeskvalifikationer inom räddningsbranchen fr.o.m. 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 överförs kompetensen i erkännande av yrkeskvalifikationer inom räddningsbranchen till Räddningsinstitutet. Från och med den 1 januari 2024 beslutar Räddningsinstitutet även om erkännande av yrkeskvalifikationer för jourhavande vid nödcentraler och sotare.

Om du har fått ett villkorligt beslut från Utbildningsstyrelsen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom räddningsbranchen och du har genomfört kompensationsåtgärderne enligt beslutet, ansök om ett slutligt beslut hos Utbildninsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen fattar slutliga beslut fram till den 31 december 2025.