Du kan ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer om du är medborgare i ett EU- eller EES-medlemsland eller i Schweiz och om du har fått behörighet för ett yrke i ett annat EU- eller EES-medlemsland eller i Schweiz.
Kuvituskuva, johtoja