Det europeiska yrkeskortet är ett elektroniskt bevis över
- att yrkesutövaren uppfyller alla nödvändiga villkor för att temporärt och tillfälligt tillhandahålla tjänster i en mottagande medlemsstat eller
- att yrkesutövarens yrkeskvalifikationer har erkänts för etablering i en mottagande medlemsstat.