Examen för auktoriserad translator ordnas en gång om året i november på några orter. Anmäl dig till examen i augusti. Anmälningsblanketten under rubriken Anmäl dig till examen.

Nästa examen för auktoriserad translator anordnas på lördag 16.11.2019 kl. 9.00-17.00.

Anmälningstiden börjar 1.8 och slutar 31.8.2019.
Efteranmälning 5.9 - 11.9.2019.

Examen kan avläggas från inhemska språk (finska, svenska, nord-, enare- eller skoltsamiska) till andra inhemska språk, från inhemska språk till främmande språk och från främmande språk till inhemska språk. Examen avläggs i endast en språkriktning.

Språkparen och fackområdena bestäms utifrån de anmälningar som mottagits före 31.8.2019. En förteckning över de språkpar i vilka examen kan avläggas publiceras på denna sida 5.9. Då börjar efteranmälningen till examen, som tar slut 11.9.2019 kl. 16.15. Man kan endast efteranmäla sig till de språkpar och fackområden som anmälts innan 5.9.

Examenstillfällen kan anordnas i Helsingfors, Joensuu, Uleåborg, Enare, Tammerfors och Åbo.

I examen för auktoriserad translator visas språkkunskaper och översättningsförmåga i examensspråken samt annan förmåga som en auktoriserad translator behöver vid yrkesutövningen.

Examen är öppen för personer som har sin hemkommun i Finland eller som är stadigvarande bosatta i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En examensavgift på 420 euro debiteras för deltagandet i examen.

På ansökan av den som blivit godkänd i examen beviljar Examensnämnden för auktoriserade translatorer personen rätt att verka som auktoriserad translator. För intyget på denna rätt debiteras 105 euro. Rätten att verka som auktoriserad translator gäller i fem år.