Nästa examen för auktoriserad translator ordnas i november 2023.