Nästa examen för auktoriserad translator ordnas den 12 november 2022
Anmälningstiden är 1–31 augusti 2022