Resultaten av examen för auktoriserad translator 11.11.2023 meddelas till examinanderna i februari 2024.