Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering och understöd

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 3.11.2021
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2 avslutas 5.10.2021
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering