Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering och understöd

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Programmet TFK ansökningsomgång 2022 avslutar 2.5.2022
Högskoleutbildning Team Finland Knowledge Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid slutas 16.2.2022
Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 23.3.2022
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering

Ansökan om finansiering

Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning