Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering och understöd

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) går ut 23.3. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) går ut 23.3. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-VET) går ut 23.2. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121-VET) går ut 23.2. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering