Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringstjänster

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Erasmus+: extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt KA2 går ut 29.10.2020
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Kulturväsendet Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökan om finansiering

Rätt att kunna – statsunderstödsansökan för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen
Yrkesutbildning Digitalisering Välbefinnande Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet

Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, ansökningstiden slutar 25.9.2020
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset
Gymnasieutbildning Coronavirussituationen