Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringstjänster

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset
Gymnasieutbildning Coronavirussituationen

Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete
Fritt bildningsarbete

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: European Youth Together 2020 ansökningstiden slutar 28.7.2020
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action