Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringstjänster

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering