Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringstjänster

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2019
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökan om finansiering

Undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål stöds med statsunderstöd
Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen
Yrkesutbildning Lärmiljö

Ansökan om finansiering

Fängelseundervisning inom yrkesutbildningen stöds med statsunderstöd
Yrkesutbildning