Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringstjänster

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Internationalisering

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Internationalisering Jämlikhet och delaktighet

Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken
Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö