Utbildningsstyrelsen ger läroanstalter, högskolor och andra parter råd i frågor som gäller akademiskt eller yrkesmässigt erkännande av examina som avlagts utomlands. På denna sida hittar du informationskällor och material om erkännande av examina och om utländska utbildningssystem som stöd för handledningen.
Illustrationsbild, läraren ler vid datorn