Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och privata utbildningsanordnares statsandelssystem. Som statsbidragsmyndighet fungerar undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsen svarar för insamlingen av data för statsandelssystemet, informationstjänster och kundrådgivning.

Av oss får du information om statsandelsfinansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet, om kostnader, inkomster och de prestationer som fungerar som finansieringsgrunder, till exempel elev-, studerande- och kursmängd och antalet undervisningstimmar.