På den här sidan finns information till dig som har fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen om erkännande eller jämställande av en examen som avlagts utomlands.

Syftet med Utbildningsstyrelsens beslut är att påvisa behörighet för en tjänst eller uppgift som har lagstadgade behörighetsvillkor. Behörighetsvillkoret kan vara en högskoleutbildning på en viss nivå eller en viss utbildning.

Beslutet ges på finska eller svenska. Vi formulerar besluten utifrån behörighetsvillkoren. 

Beslutet ger behörighet i fråga om den utbildning som krävs för uppgiften. När du söker jobb kan arbetsgivaren också kräva andra dokument, såsom ett intyg över dina språkkunskaper.