Anvisningarna på den här sidan är avsedda för dig som fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen om
– behörighet för uppgifter som kurator i Finland eller
– jämställande av dina studier med studier som ger behörighet för uppgifter som kurator
Händerna förbinder pusselbitarna.

Behörighetsvillkoren för uppgifter som kurator definieras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013, ändring 1146/2021). Utbildningsstyrelsens beslut ger behörighet i fråga om den utbildning som krävs för uppgiften.