Anvisningarna på den här sidan är avsedda för dig som fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen om
– behörighet för undervisningsuppgifter i Finland
– jämställande av dina studier med studier inom lärarutbildningen eller
– tillräckliga studier för att undervisa på främmande språk.

Oppilas viittaa luokassa.

Behörighetsvillkor för lärare definieras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Utbildningsstyrelsens beslut ger behörighet i fråga om den utbildning som krävs för uppgiften.

Om uppgiften förutsätter exempelvis arbetserfarenhet eller språkkunskaper, kontrollerar arbetsgivaren att du har den arbetserfarenhet eller de språkkunskaper som krävs.