Hoppa till huvudinnehåll

MPASSid


MPASSid är en nationell identifieringstjänst som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Tjänsten standardiserar förmedlingen av personuppgifter från undervisnings- eller utbildningsanordnarens personregister till digitala lärresurser. Tjänsten är avsedd för grundskolor, läroanstalter på andra stadiet, läroanstalter inom fritt bildningsarbete och aktörer inom småbarnsfostran.

Med hjälp av MPASSid kan elever och lärare logga in i lärmiljöer med sina vanliga inloggningsuppgifter som skolan tillställer dem. På så sätt säkerställs att lektionerna används för att lära och lära ut. Med MPASSid slipper undervisnings- och utbildningsanordnarna integrationer i flera system, vilket frigör resurser.

MPASSid når cirka en miljon elever och lärare runtom i Finland och garanterar för tjänsteleverantörerna ett enhetligt sätt att identifiera slutanvändarna. I utvecklingen av tjänsten lyssnar vi på alla medlemsgrupper i förtroendenätverket för att säkerställa att inga synpunkter lämnas obeaktade.