Att ta i bruk MPASSid är enkelt för både undervisnings- och utbildningsanordnare och tjänsteleverantörer.