MPASSid-tjänsten ändras till myndighetstjänst i slutet av året 2023 - vi uppdaterar tjänstens villkor.

MPASSid-tjänsten för förmedling av identifiering ska produceras och administreras som myndighetstjänst från och med slutet av året 2023. 

Tjänsten behåller sitt tidigare innehåll och förblir avgiftsfri. Nya användare omfattas av myndighetstjänsten genast efter att de anslutit sig, och organisationer som redan använder tjänsten enligt avtal börjar omfattas av myndighetstjänsten efter uppsägningstiden den 1 augusti 2024.

Vår plan var ursprungligen att publicera de nya användarvillkoren och övergå till myndighetstjänstmodellen måndagen den 2 oktober 2023. Tyvärr finns det fortfarande några oklarheter med anknytning till användarvillkoren som vi behöver reda ut. Detta innebär att övergången till myndighetstjänst fördröjs en aning.

MPASSids nya villkor är uner behandling. Vi informerar tjänstens användarna vidare och uppdaterar den här sidan under oktober.