Att börja använda MPASSid är enkelt för såväl utbildningsanordnare som serviceproducenter.

MPASSid erbjuds som myndighetstjänst från och med 13.12.23

Utbildningsstyrelsen erbjuder MPASSid som myndighetstjänst från och med den 13 december 2023. De aktörer som ansluter sig som användare av tjänsten undertecknar inga avtal, utan anmäler sig genom att godkänna användningsvillkoren för MPASSid. Villkoren godkänns genom en anslutningsanmälan, där användarorganisationens uppgifter meddelas till Utbildningsstyrelsen. 

Tjänsten behåller sitt tidigare innehåll och förblir avgiftsfri. Nya användare omfattas av myndighetstjänsten genast efter att de anslutit sig, och organisationer som redan använder tjänsten enligt avtal börjar omfattas av myndighetstjänsten senast efter uppsägningstiden den 1 augusti 2024. 

Förändringen kräver inga andra åtgärder av de befintliga avtalsparterna än ett godkännande av myndighetstjänsternas villkor senast den 31 juli 2024. 

Som ny aktör, inled ibruktagandet av MPASSid genom att först bekanta er med villkoren för anslutning till tjänsten och sedan lämna in en anslutningsanmälan. Utbildningsstyrelsen tar då kontakt med den kontaktperson som ni meddelat, och det tekniska ibruktagandet av tjänsten inleds tillsammans med denna person. 

På den här sidan finns särskilda anvisningar för nya utbildningsaktörer och serviceproducenter som ansluter sig som användare av MPASSid.