På den här sidan presenterar vi lärresurser och -plattformar som stödjer MPASSid-inloggning. En stor del av tjänsterna som är kompatibla med MPASSid är kommersiella. För att använda dessa tjänster krävs ett avtal och köp av licens.

Biblioteket för öppna lärresurser

Avointen oppimateriaalien kirjaston logo

Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi) är ett digitalt bibliotek och en publikationsplattform för öppna, avgiftsfria läromedel. På biblioteket finns lärresurser för alla utbildningsstadier och för såväl elever som lärare. Alla läromaterial är tillgängliga utan inloggning – med hjälp av MPASSid kan sakkunniga dela med sig av sina egna läromaterial, skapa samlingar av befintliga läromaterial och lämna kamratrespons på läromaterial.

Gå till tjänsten för öppna lärresurser

Cloubi

Cloubin logo

Skapa intressanta digitala lärresurser för att få bättre inlärningsupplevelser när som helst, var som helst, med moderna apparater och operativsystem. Cloubi kombinerar en samling av högteknologiska skrivverktyg och en molnbaserad plattform för effektivt skapande och effektiv användning av digitala studieinnehåll.

Gå till Cloubis lösning för digitala studieinnehåll på den molnbaserade plattformen

Arbetsbordet Desku

Deskun logo

Desku är ett digitalt arbetsbord som sammanslår läroanstaltens alla webbaserade tjänster i en helhet. Med en engångsinloggning får du genast tillgång till alla verktyg!

MPASSid arbetar osynligt i bakgrunden i Desku och ger slutanvändaren med ett klick åtkomst till tjänsten som stödjer MPASSid.

Det tar bara några minuter att lägga till en ny tjänst som stödjer MPASSid i Desku och tjänsten är genast tillgänglig för slutanvändarna.

Bekanta dig med Deskus webbaserade arbetsbord här

Digioppikirja

Digioppikirja är ett program för läsning av digitala läroböcker. Opintoverkko Oy fick år 2013 Tekes innovationsfinansiering för utveckling av tjänsten. Programmet används vid många gymnasier för att ge de studerande tillgång till digitala läroböcker. 

Bekanta dig med utbudet i Digioppikirja här

Dreamschool

Arbetsbordet Dreamschool samlar samman tjänster som erbjuds av olika parter för användning med en enda inloggning. Användaren kan med andra ord med ett enda användarnamn till exempel läsa e-post, sköta kommunikationen mellan lärare och elever eller fortsätta arbetet hemma. Den mångsidiga och flexibla plattformen kan dessutom enkelt anpassas för olika användare.

Gå till Haltus arbetsbord

Edita

Editan logo

Edita är ett betydande finländskt läromedelsförlag som erbjuder högklassiga tryckta och digitala läromedel för högstadiet, gymnasiet och yrkesstudier som stöd för både inlärningen och undervisningen.

Editas läromedel kombinerar modern pedagogik med de senaste forskningsrönen.

Läs mer om Editas digitala läromaterial och produkter för GLP2021 här

För att säkerställa korrekt användning av tjänsten ska användaren kombinera MPASSid-användarnamnet med användarnamnet som skapas i Editas webbutik. Vid första inloggning med MPASS omdirigeras användaren till registreringsformuläret. Om kunden redan har ett användarkonto i Editas webbutik kan MPASSid-användarnamnet och Editas användarkonto slås ihop.

EduGo

edugo-oppimisympäristön logo

Bekanta dig med lärotjänsten EduGo

Läromaterial på eKampus

eKampus-oppimateriaalien logo

På eKampus finns flera läromaterialshelheter för studerande inom turism- och restaurangbranschen.

Bekanta dig med eKampus här

eMathStudio

e math studion logo

Ett elektroniskt matematikhäfte, ett virtuellt klassrum och ett automatiskt matematikfacit för högstadier och gymnasier. Applikationen passar bra för hybridundervisning och stödjer kommunikationen mellan lärare och elev. Facit kontrollerar felen och ger feedback. Läraren kan följa arbetet på uppgiftsnivå, kommentera och hjälpa eleven i realtid. I eMathStudio ingår matematikböcker för högstadiet och gymnasiet.

Bekanta dig med eMathStudio här

Examina

Studentexamensarkivet där lärarna kan kopiera och ladda ned gamla studentexamensprov för användning i undervisningsgrupperna. 

Gå till studentexamensarkivet Examina

Gradia Moodle

Utbildningssamkommunen Gradias lärplattform Moodle för interaktion, innehållsproduktion och delning av material. 

Bekanta dig med Gradias lärplattform Moodle

itslearning

itslearningin logo

itslearning är ett molnbaserat styrsystem för studierna som förenar människor, idéer och passion samt ger tillbaka glädjen i att lära. Med itslearning har man läroplanen, verksamhetsstyrningen samt planeringen, styrningen och utvärderingen inlärningsprocesserna och responsen på lärandet på ett och samma ställe. Systemet erbjuder obegränsade möjligheter att planera undervisningen, skapa och dela material samt samarbeta. Det ger också möjlighet att automatisera rutinuppgifterna, så att lärarna får mer tid för att koncentrera sig på eleverna.

Gå till lärplattformen itslearning

Kengurukilpailu.fi

Kengurukilpailun logo

Känguru är en internationell matematiktävling som i Finland arrangeras av Viipurin Reaalikoulu Oy. I tävlingen finns egna serier för elever från lågstadie- till gymnasieåldern. Lärarna kan logga in på tävlingens webbplats via MPASSid.

Gå till Känguru-tävlingens webbplats

Kirjavälityksen Opetusaineistot

opetusaineistot-palvelun tarjoavan kirjavälityksen logo

Opetusaineistot är en tjänst för skolor där lärare och elever kan använda digitala läromedel som förläggaren har licensierat till skolan.

Logga in i tjänsten Opetusaineistot här

 

Koodikoulu

Koodikoulu samlar all kodundervisning och alla kodguider i Finland på ett och samma ställe. Koodikoulu är webbplatsen där du hittar allt du behöver för att börja koda.

Bekanta dig med Koodikoulus guider här

Lukulumo

Lukulumon logo

Med den digitala boktjänsten Lukulumo har du hundratals böcker på din surfplatta, mobil eller dator. Du kan försjunka i illustrationer, resa till berättelsernas värld genom att läsa eller lyssna på äventyrshistorier med vidöppna öron.

Med Lukulumo kan var och en läsa eller lyssna i sin egen takt.

Bekanta dig med Lukulumo här

Lystiwiki

Wikitjänsten för skolorna i Parkano på plattformen Purot.net.

Bekanta dig med Purot.net

Manabua

Manabuan logo

 

Den digitala lärmiljön Manabua erbjuder kunskaper i tre olika format: korta och tydliga videor som förklarar läroämnets centrala begrepp, begreppslistor som stödjer inlärningen och frågesporter som ger möjlighet att kontrollera om det man lärt sig har fastnat på minnet. Manabuas audiovisuella lärmiljö stödjer varje elev.

Bekanta dig med Manabua här

MAOL²

MAOL2-oppimisympäristön logo

Lärmiljön MAOL² har designats för undervisningen av matematiska ämnen.  Lärare i matematiska ämnen (MAOL ry) har medverkat i planeringen av tjänsten. Tjänsten stödjer läroplansmålen och möjliggör mångsidiga studie- och bedömningsmetoder. Lärmiljön MAOL² är inte bunden till någon lärobok, utan ger läraren fria händer att använda lärmiljön som stöd för undervisningen.

Bekanta dig med lärmiljön MAOL² här

Nettimoppi

Nettimopin logo

Bekanta dig med lärmiljön NettiMoppi här 

 

 

 

 

Typing Master

NäppisTaiturin logo

Typing Master är ett flexibelt och lättanvänt program för att lära sig tiofingersystemet, med vilket användarna kan lära sig en snabb skrivteknik med hjälp av lektioner, skrivspel och prov. Typing Master kan köpas till skolan eller kommunen genom att kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst per telefon, via e-post eller med formuläret på webbplatsen. Beställaren får en individuell adress för inloggning i tjänsten, som endast är avsedd för den egna skolan eller kommunen.

Gå till Typing Master

 

OmaStadi

Helsingin kaupungin logo

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering, inom ramen för vilket staden använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsinvånarnas idéer. I samutvecklingsskedet bearbetas idéerna tillsammans till genomförbara förslag. Hösten 2021 röstar Helsingforsborna om förslagen och staden genomför de förslag som fått flest röster. Eleverna som fyllt 12 år kan vid behov rösta med lärarens stöd i skolklassen.

Bekanta dig med tjänsten Omastadi här

Opentunti

Opentunnin logo

Opentunti är ett planeringsverktyg som utvecklats för lärare och som gör det möjligt att göra planerna tillgängliga för både elever och lärare. Med verktyget som underlättar det dagliga arbetet kan planerna delas från samma system där de skapas. I Opentunti kan man skapa kunskapskartor och -märken för att planera och följa upp kunskapsutvecklingen hos både eleverna och lärarna.

I Opentunti finns också en händelsefunktion som fungerar som plattform för bland annat utbildningar och utbildnings- och planeringsdagar.

Gå till lärarnas planeringsverktyg Opentunti

Otavas tjänster

Otavan oppimisen palveluiden logo

Opepalvelu

Opepalvelu ger lärarna tillgång till Otavas digitala material som används i skolan. I Opepalvelu kan lärarna också prova på digitalt material från Otava kostnadsfritt i 30 dagar. Via Opepalvelu kan lärarna bjuda in sina elever och studerande till grupper, dela ut licenser till dem via grupperna samt följa undervisningsgruppens prestationer på grupp- och individnivå. I Opepalvelu kan GLP2021-material ordnas och kombineras i moduler.

Oppilaan maailma

I Oppilaan maailma kan elever i grundskolan använda digitalt material från Otava som skolan har beställt och som läraren delar ut till dem: digitala böcker, digitala uppgifter och digitala tilläggsuppgifter. I Oppilaan maailma får eleverna också tillgång till inspelningar som ingår i läromedlen för främmande språk.

Opiskelijan maailma

I Opiskelijan maailma använder gymnasiestuderande digitalt material från Otava som de själva har köpt eller som utbildningsanordnaren på andra stadiet erbjuder, till exempel digitala böcker. I Opiskelijan maailma kan den studerande gå med i grupper som läraren har skapat och använda digitalt material som delats ut till honom eller henne samt digitala produkter som bearbetats för undervisningsgruppen. I Opiskelijan maailma finns även digitalt material för dem som använder Otavas tryckta läroböcker samt inspelningar i främmande språk.

Bekanta dig med och logga in i Otavas lärresurser här

Läromaterial i Opinaika

Opinaika-palvelun logo

Opinaika är en digital lärmiljö som erbjuder undervisningsinnehåll som stödjer läroplanen för olika ämnen. Med Opinaikas kursverktyg kan lärarna lägga in eget läromaterial i Opinaika för att dela till eleverna eller dela färdigt Opinaika-innehåll till eleverna. Med verktygen i Opinaika är det också enkelt att följa upp och utvärdera inlärningen.

Bekanta dig med den digitala lärmiljön Opinaika här

Opiq e-Oppi

Opiq e-Oppi -palvelun logo

Bekanta dig med tjänsten e-Oppi

Paikkaoppi

Paikkaopin logo

PaikkaOppi erbjuder en lättanvänd karttjänst för tillämpande användning av geoinformation i olika läroämnen och ämnesövergripande studiehelheter. I tjänsten kan läraren antingen utnyttja färdiga uppgiftsmallar eller skapa egna övningar. Uppgifterna kan snabbt delas till eleverna med en kod, även över skol- och kommungränser.

Gå till geoinformationstjänsten PaikkaOppi

Peda.net

Peda.netin logo

Peda.net är en genuint elevorienterad lärplattform. Peda.net utvecklar tillsammans med aktörer inom undervisningssektorn pedagogiskt högklassiga, lättanvända och pålitliga tjänster för användarna. Peda.net samordnas av forskningsinstitutet för utbildning vid Jyväskylä universitet.

Bekanta dig med lärplattformen Peda.net här

Promentor

Promentor erbjuder tjänster för företag, läroanstalter, barn och konsumenter. Vår huvudprodukt är Promentor Web som möjliggör självständiga språkstudier på webben, för vem som helst, när som helst och var som helst.

Gå till språkstudietjänsten Promentor

Qridi

Qridin logo

Qridi är en heltäckande och lättanvänd lösning för formativ bedömning inom utbildning på grundstadiet. Qridi gör inlärningsprocessen synlig så att varje elev kan hitta sina styrkor och intressen. Tack vare de mångsidiga utvärderingsdata kan man ta fasta på faktorer som har betydelse med tanke på inlärningen, till exempel självkänslan och välbefinnandet. Qridi är ett flexibelt verktyg som lämpar sig väl för såväl låg- och högstadieskolornas som gymnasiernas behov.

Gå till Qridis bedömningsverktyg

SanomaPros läromaterial

SanomaPron logo

Vi producerar tryckta och digitala läromedel samt digitala tjänster för den grundläggande utbildningen, gymnasiet och den yrkesinriktade undervisningen. Vi underlättar lärarens vardag genom att erbjuda verktyg och innehåll för genomförandet av undervisningen, för att göra undervisningen mångsidigare och för att utveckla inlärningsresultaten. Våra läromaterial skapar individuella och inspirerande lärstigar för olika elever.

Gå till SanomaPros läromaterial

Alla som använder SanomaPros digitala material behöver ett personligt användarnamn. 

Om du är lärare eller studerande ska du först ta reda på om din skola har ett avtal om automatisk skapande av användarnamn eller om något annat användarnamn som används i skolan har kopplats till SanomaPros tjänst (t.ex. MPASSid). Om så är fallet, ger din skola dig ett användarnamn.

Om du är privatperson eller om din skola inte har ett avtal kan du själv skapa ett användarnamn på adressen sanomapro.fi.

Mer information om SanomaPro-konton hittar du här

SkillGrower

SkillGrowerin logo

SkillGrower är en matematikplattform för lärare och elever. Den innehåller allt som behövs i undervisningen. Tack vare identifieringen kan man spara prestationer och utnyttja mångsidiga analyser i undervisningen samt hantera licenser.

Bekanta dig med SkillGrower här

Sumo.app

Teckna, skapa musik, redigera videor, redigera foton, koda applikationer och bygg 3D-modeller. Onlineapplikationer, tutorialguider och en gemenskap som inspirerar till lärande.

Gå till webbplatsen Sumo.app

Studeo

Studeon logo

Studeo erbjuder digitala läromaterial för lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. I Studeos läromedel förenas pedagogiska angreppssätt, läroplansinnehållet och fördelarna med teknologi på ett nytt sätt. Studeos yrkeskunnigt producerade, lättanvända och mångsidiga läromaterial garanterar en smidig vardag för både den studerande och läraren.

Bekanta dig med Studeos digitala läromaterial här

Tiera Edison

Tiera Edisonin logo

Edison är ett digitalt arbetsbord som lämpar sig både för undervisning och utbildning och för andra branscher. Det personliga arbetsbordet samlar användarens alla applikationer i en vy och fungerar som en integrationsplattform för alla tillämpningar för lärande och undervisning som behövs. Applikationerna öppnas med en engångsinloggning med kommunens användarkonto och eleverna och lärarna behöver inte längre flera olika användarnamn för att logga in i olika tjänster.

Bekanta dig med lärplattformen Edison här

Tiera Edustore

Tieran Edustoren logo

Tiera Edustore är en upphandlingskanal som erbjuder ett omfattande och heltäckande utbud av digitalt och tryckt läromaterial jämte kringmaterial och tillbehör för användning inom småbarnsfostran, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, vid läroanstalter på andra stadiet, i invandrarundervisning samt i kompletterande utbildning och allmännyttig utbildning.

Bekanta dig med Edustore här

Turnitin Feedback Studio

turn it inin logo

Turnitin är ett verktyg för att öva på vetenskapligt skrivande. Turnitin Feedback Studio är ett webbaserat system med vilket läraren kontrollerar texternas autenticitet, ger feedback och bedömer elevernas inlämningsuppgifter. Turnitin erbjuder läraren mångsidiga verktyg för feedback och utvärdering.

Gå till Turnitins presentationsvideo

Tuudo

Tuudo-mobiilisovelluksen logo

Tuudo samlar alla de viktigaste studietjänsterna för studerande i en mobilapplikation och underlättar på detta sätt både vardagen för de studerande och undervisningsorganisationens administrativa börda. Via Tuuto kan den studerande följa bland annat sin läsordning, sina studieprestationer och aktuella meddelanden, navigera med hjälp av kartor och använda det digitala bibliotekskortet eller sin studerandekod.

Bekanta dig med mobilappen Tuudo

Velmu

Velmu är ett molnbaserat arbetsbord som samlar de digitala tjänsterna i en vy. I Velmu hittar du din e-post, kalendrar, läromaterial, lärmiljöer och elevadministrationssystem samt dina egna applikationer och länkar.

Bekanta dig med Velmus arbetsbord här

Äly

Äly-oppimisympäristön logo

Äly är en digital lärmiljö för finska språket och finsk litteratur på gymnasienivån.

Bekanta dig med lärmiljön Äly här