Om du ska flytta från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att arbeta som yrkesutövare eller företagsledare kan du behöva ett intyg över arten av och varaktigheten i fråga om yrkesutövning i Finland att visa upp för myndigheterna.

Utbildningsstyrelsen kan ge ett intyg över arten av och varaktigheten i fråga om yrkesutövning som skett i Finland, när det är fråga om de verksamhetsformer som nämns i bilaga IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. Yrkesutövningen ska ha skett som egenföretagare, företagsledare eller anställd.

Utbildningsstyrelsen gör upp ett intyg baserat på av de arbetsintyg som den sökande lämnat. En sökande som är egenföretagare ska uppvisa handelsregisterutdrag och bokförarens intyg över verksamheten. Intyget görs upp på finska eller på svenska.

Intyg över yrkesutövning inom hiss- och elbranschen i Finland ges av behörigt bedömningsorgan.