Om du söker i Finland en sådan tjänst eller uppgift där behörighetsvillkor enligt lagen är högskoleexamen, behöver du ett beslut om jämställande av högskoleexamen med högskoleexamen som avläggs i Finland. Sådana uppgifter finns särskilt i den offentliga sektorn såsom vid staten och i kommunerna. Beslutet fattas av Utbildningsstyrelsen.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Nivån på en högskoleexamen som avlagts utomlands kan jämställas med en examen som avläggs i Finland då det är fråga om

  • en lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen,
  • en högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen eller
  • en licentiat- eller doktorsexamen som avläggs som påbyggnadsexamen.

När kan nivån på en examen jämställas?

För att en högskoleexamen som avlagts utomlands ska kunna jämställas med en högskoleexamen som avläggs i Finland, ska den vara slutförd och höra till det officiella examenssystemet i det land där det avlagts. Examinas motsvarighet med avseende på nivån bedöms utifrån omfånget, svårighetsgraden och inriktningen av de helheter av högskolestudier som leder till dem.

Lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen

För att en examen ska kunna jämställas med en lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen ska den vara en högskoleexamen i en första cykel i det land där examen avläggs (till exempel Bachelor, licence, Ijaza).

Högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen

För att en examen ska kunna jämställas med en högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen ska den vara en högskoleexamen i en andra cykel i det land där examen avläggs (till exempel Master) som föregås av eller i vilken ingår en högskoleexamen i en första cykel.

Vetenskaplig påbyggnadsexamen

För at en examen ska kunna jämställas med en licentiat- eller doktorsexamen som avläggs som påbyggnadsexamen, ska den vara en vetenskaplig påbyggnadsexamen i systemet i det land där examen avläggs som föregås av en högskoleexamen i en första eller andra cykel.

Lagstiftning

Besluten grundar sig på lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015).

Lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför i Finlex-tjänsten