Om du
• har avlagt en högskoleexamen eller -studier utanför EU- och EES-länder,
• är medborgare i ett annat än ett EU- eller ett EES-land eller
• om du av en annan orsak inte kan få ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer,
kan du ansöka om jämställande av dina studier med en högskoleexamen eller -studier som krävs för ett visst reglerat yrke i Finland.
Kuvituskuva, opettaja luokan edessä